Przedszkolne uroczystości i imprezy.

      Współpraca przedszkolna z rodziną ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka. Efektywność tej współpracy w znacznym stopniu zależy od właściwego jej zaplanowania. W naszym przedszkolu współpraca nauczycieli z rodzicami przybiera różne formy.
W ostatnich latach coraz częściej uroczystości przedszkolne odbywają się na świeżym powietrzu, np. w ogrodzie przedszkolnym (pikniki, pożegnanie lata, festyny z okazji "Dnia Rodziny", "Dnia Dziecka"), wycieczki do lasu, do muzeów, kuligi w zimie.
Przyroda pomaga nam w tworzeniu radosnej atmosfery, nie tylko widzieć piękno w otoczeniu, ale także by coraz lepiej rozumiały piękno zachowania się, piękno czynów ludzkich i wzajemnych życzliwości.
      Tradycją naszego przedszkola jest organizacja uroczystości tj.: Spotkanie wigilijne; Bale noworoczne; Dzień Babci o Dziadka; Pożegnanie grupy zerowej, okres poprzedzający te dni sprzyja indywidualnej pracy z dziećmi. Każde bowiem dziecko przygotowuje prezent - niespodziankę. Ileż serca wkłada w ulepiankę czy rysunek, które ma wręczyć najdroższym. Z jakim przejęciem uczy się wierszy i piosenek.
Powyżej wymieniłam te uroczystości i imprezy, które organizujemy zaawsze, lecz w ciągu roku jest ich więcej.
Organizowanie wycieczek do najbliższej szkoły to jeden ze sposobów wsółpracy ze środowiskiem lokalnym.
      Chcę podzielić się refleksją z jednego dnia, w którym zaprosiłam uczniów klas pierwszych i trzecich do naszego przedszkola na przedstawienie teatralne. Po obejrzeniu plakatu i otrzymaniu programu, goście z przyjemnością obejrzeli przedstawienie pt. "Bal w pokoiku lal" w wykonaniu moich wychowanków. Po występie dzieci wręczyły upominki dla małych aktorów, a w zamian nauczyły się wybranego tańca.
      Nasza współpraca nie zakończy się na jednej wizycie. Zawarte w planie rocznym przedszkola zadanie: stwarzanie warunków ułatwiających przystosowanie się do życia w szkole, planuję udział w lekcji klasy pierwszej, aby dzieci mogły zapoznać się z systemem pracy lekcyjnej oraz wspólne zorganizowanie turnieju "Na wesoło" w ogrodzie przedszkolnym.
      Dzięki tym wszystkim wysiłkom, pomysłom i zaangażowaniu się ludzie dobrej woli nasze dzieci przybliżają się coraz bardziej do swojego środowiska, poznają je i wiążą się z nim uczuciowo.

"I choćby los mnie daleko rzucił
za siedem gór, za siedem rzek,
jednak niebawem bym tu powrócił
nad ten łomżyński brzeg."

Joanna Zabielska

Powrót na górę strony